tory located in Tielt - Belgium.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https://www.debra-group.com/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Person","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/dc2f3f8d9b3f25b388900750b1372f57","name":"Jonas Van Gestel","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/image/","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","caption":"Jonas Van Gestel"},"url":"https://www.debra-group.com/news/author/jonas/"}]}

Opendeurmaand 4 september

01/09/2017

Vanaf maandag opent het slachthuis van Tielt de deuren voor het grote publiek. Iedereen die met eigen ogen wil zien op welke manier het slachtproces verloopt, kan een begeleid bezoek brengen aan het slachthuis en zien hoe er wordt omgegaan met de dieren. Hiermee willen de directie en de medewerkers aan de consument, de klanten en andere betrokken partijen tonen dat ze hun vertrouwen waard zijn. De ambitie van het Exportslachthuis is duidelijk: het modelslachthuis inzake dierenwelzijn onder de slachthuizen zijn.

Volledige transparantie

Om de transparante houding van het Exportslachthuis Tielt te onderstrepen, opent de onderneming vanaf mandag 4 september de deuren voor iedereen die met eigen ogen wil zien op welke manier het slachtproces verloopt en hoe er wordt omgegaan met de dieren. Thomas De Roover De Brauwer, CEO van het Debra-Group, of een lid van het managementteam zal elke groep persoonlijk verwelkomen. Als voorbereiding krijgen de bezoekers een introductiefilm te zien om het productieproces te kaderen. Na de film wordt aan de bezoekers gevraagd om aangepaste kledij en schoenen aan te trekken conform het bezoekersreglement, waarna de rondleiding start. Iedereen is welkom!

Praktische afspraken

Om dit initiatief gestroomlijnd en veilig te laten verlopen zonder de werking van het slachthuis in het gedrang te brengen, wordt aangeraden vooraf te registreren op www.debra-group.com. In samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn verloopt het bezoek in groepen van maximum 10 mensen per sessie.

De online registratie is niet verplicht, maar kan voorkomen dat geïnteresseerden pas bij een volgende sessie kunnen aansluiten, of een volgende gelegenheid. De sessies vinden plaats van maandag en vrijdag kunnen bezoekers zich registreren voor drie sessies: om 8u30, 10u30 en 12u30. Van dinsdag tot donderdag vinden er twee sessies per dag plaats: om 8u30 en 10u30. Inschrijven kan vanaf donderdag 31 augustus 2017 om 00u00.

Nieuw inzicht

De gebeurtenissen van maart jongstleden en de maatregelen die daarna werden genomen, brachten bij de directie en de werknemers van het Exportslachthuis een echte mentaliteitswijziging teweeg.

Thomas De Roover De Brauwer, CEO Debra-Group:

Wij dachten een schoolvoorbeeld te zijn op het vlak van dierenwelzijn, maar desondanks de vele opleidingen was dit blijkbaar nog niet doordrongen in onze organisatie. Het is uiteindelijk door de varkens beter te begrijpen en daar ook volop op in te zetten en door de sociale controle, dat wij nu durven zeggen het modelslachthuis onder de Belgische slachthuizen te zijn.

Een doorlichting van de groep Dier & Welzijn van Thomas More en KU Leuven zorgde voor de belangrijkste verandering op de werkvloer van het slachthuis van Tielt. Onder leiding van docent Jos Van Thielen maakten de onderzoekers een zorgvuldige analyse van de activiteiten en procedures en verschaften het slachthuis nieuwe inzichten.

Elien Claeys, Animal Welfare Officer Exportslachthuis Tielt:

De stand van de oren geeft aan van waar een varken denkt dat er gevaar komt. Zo kan je weten of jij een gevaar vormt en je gedrag moet aanpassen, door rustiger te bewegen. Een varken heeft een wazig zicht en heeft daardoor vaak tijd nodig. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar nu we dit alles weten, gaat het proces veel vlotter en voelen zowel de dieren als de medewerkers zich meer op hun gemak.

Zowel de directie als de medewerkers van het slachthuis zijn doordrongen van deze noodzaak en hebben de theoretische en praktische opleiding gevolgd. Bovendien nam de directie van het slachthuis het engagement om deze opleidingen vanaf nu standaard te organiseren.

Jos Van Thielen, docent dierenwelzijn Thomas More:

Het is knap dat Debra verder gaat door ook het volledige management de opleiding te laten volgen. Al 30 jaar werken wij met onze vakgroep rond dierenwelzijn en diermanagement. Vaak is eerst een crisis nodig, vooraleer iedereen tot inzicht komt.

Controle en regels blijven belangrijk

De voorbije maanden hebben de directie en de medewerkers van het Exportslachthuis Tielt, dankzij de nieuw verworven inzichten, van dierenwelzijn een topprioriteit gemaakt, in lijn met het actieplan dat werd goedgekeurd door Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, en door de Vlaamse inspectie Dierenwelzijn. Dit actieplan voor het slachthuis van Tielt gaat op alle punten verder dan het convenant rond dierenwelzijn dat in april werd ondertekend door minister Weyts en FEBEV, de nationale sectorfederatie voor slachthuizen en uitsnijderijen.

Enkele voorbeelden:

  • De sociale controle in het slachthuis is toegenomen, onder andere door de installatie van extra camera’s, en er werd beslist om nultolerantie te hanteren bij zware fouten tegen dierenwelzijn.
  • We hebben drie erkende Animal Welfare Officers in plaats van één.
  • Het slachthuis voert, via een oogreflextest, een controle uit op de bedwelming bij 12% van de varkens. Wettelijk werd het controleniveau vastgelegd op minimaal 1%.
  • Het penschiettoestel werd vervangen door elektronarcose-toestellen.
  • Het thema dierenwelzijn wordt wekelijks besproken en het slachthuis communiceert ook sneller en kordater naar varkenskwekers en vervoerders wanneer er onaanvaardbare of twijfelachtige voorvallen worden opgemerkt.

Voor het volledige actieplan kunt u terecht op https://www.debra-group.com/wp_content/uploads/2017/08/Actieplan-Exportslachthuis-Tielt.pdf

Thomas De Roover De Brauwer, CEO:

We beseffen dat ons initiatief kritiek kan krijgen en dat we een risico nemen. We werken immers met dieren, waardoor onverwachte omstandigheden nooit uit te sluiten zijn. Maar om aan iedereen te tonen waarom wij inzake dierenwelzijn het modelslachthuis onder de Belgische slachthuizen zijn, was een drastische actie nodig. We willen niet enkel vertellen wat we doen, maar dit ook echt tonen. Daarom deze opendeurmaand.