tory located in Tielt - Belgium.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https://www.debra-group.com/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Person","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/dc2f3f8d9b3f25b388900750b1372f57","name":"Jonas Van Gestel","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/image/","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","caption":"Jonas Van Gestel"},"url":"https://www.debra-group.com/news/author/jonas/"}]}

Reactie op reportage ‘Animal Rights’

23/03/2017

Persbericht

Exportslachthuis Tielt, dat deel uitmaakt van de Debra-Group, werd gisteren in kennis gesteld van een ‘undercover’ reportage die werd gemaakt in haar slachthuis. In deze reportage worden een aantal procedure-inbreuken gefilmd en samengevoegd tot één reportage. De beelden werden met een verborgen camera gemaakt over een periode van anderhalve maand. Deze werkwijze levert een massa beeldmateriaal op, die uiteindelijk leidt tot een reportage waardoor de kijker het gevoel krijgt dat dit courante praktijk zou zijn. Dit is het niet. De gespecialiseerde permanente externe controle zou dit niet toelaten.

De directie van Debra-Group wenst te benadrukken bijzonder geschokt te zijn door de inhoud van deze beelden en de inbreuken op de procedures.

Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is doorheen de jaren geëvolueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf. Debra-Group is één van de grootste varkensslachthuizen in België en telt 350 medewerkers.

Feiten en wettelijk kader:

  • Het bedrijf slacht gemiddeld 35.000 varkens/week in een modern slachthuis
  • Het laatste investeringsprogramma werd opgestart in 2014 en had in het bijzonder aandacht voor dierenwelzijn, met onder meer een nieuwe losbrug met anti-sliplaag en lagere hellingsgraad, nieuwe stallen met vloerverwarming en verneveling, computergestuurde CO2 verdoving, … Op dit moment is het investeringsprogramma nagenoeg volledig afgerond.
  • Het bedrijf voldoet aan alle wettelijke regelgeving betreffende dierenwelzijn en voedsel- veiligheid, met name de Europese en Belgische wetgeving en de dienstnota’s en omzendbrieven van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Het bedrijf is gecertificeerd volgens de voedselveiligheidsstandaarden ACS & BRC.
  • Alle medewerkers krijgen jaarlijks opleiding inzake dierenwelzijn en bezitten een attest van het LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie).
  • Er is permanente controle door het FAVV tijdens de slachtactiviteiten.
  • Indien er door de dierenartsen met opdracht inbreuken op het dierenwelzijn worden vastgesteld, worden deze gemeld aan de dienst dierenwelzijn van het Vlaams Gewest.
  • Daarnaast voeren de klanten op regelmatige basis aangekondigde en onaangekondigde controles en inspecties uit.

Debra-Group neemt deze feiten bijzonder ernstig. Het kan niet dat de grote inspanningen die gedaan worden door het slachthuis op het vlak van dierenwelzijn teniet gedaan worden door het onverantwoord gedrag van enkele werknemers en externen.

Ondanks het feit dat er reeds vele camera’s aanwezig zijn (met medeweten van de werknemers) die de kwaliteit van het proces moeten bewaken, stelt de directie vast dat enkele werknemers de procedures toch nog met de voeten treden.

Op basis van de beelden werd een intern onderzoek opgestart en werden de betrokken instanties ingelicht. Deze voormiddag hebben het FAVV en de dienst Dierenwelzijn het bedrijf aan een controle onderworpen. De directie blijft permanent in dialoog met de klanten, de beroepsfederatie en de bevoegde instanties.

Deze ochtend heeft de directie het personeel toegesproken en op hun verantwoordelijkheden gewezen. Voor alles zijn procedures en die moeten gevolgd worden. Alle medewerkers en alle externen die betrokken zijn bij de slachtketen krijgen meermaals opleiding in dierenwelzijn.

Tegelijk werd van een steekproefsgewijze kwaliteitsmonitoring overgeschakeld op een permanente kwaliteitsmonitoring in de desbetreffende zones van het slachthuis.

De directie zal investeren in bijkomende opleiding alsook bijkomende camera’s om het proces inzake dierenwelzijn maximaal te waarborgen. Tot slot zal het aantal Animal Welfare Officers in het bedrijf opgetrokken worden van 1 persoon naar 3.

De inbreuken zullen worden opgelijst en de directie zal de gepaste maatregelen nemen.

Voor meer informatie:

Thomas De Roover – De Brauwer, CEO
GSM : + 32 494 44 07 67
Email : tdrdb@debra.be