tory located in Tielt - Belgium.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https://www.debra-group.com/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Person","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/dc2f3f8d9b3f25b388900750b1372f57","name":"Jonas Van Gestel","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/image/","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","caption":"Jonas Van Gestel"},"url":"https://www.debra-group.com/news/author/jonas/"}]}

Slachthuis Tielt wil volledig transparant zijn: iedereen welkom om zelf te komen kijken

08/06/2017

PERSBERICHT

Naar aanleiding van de petitieoverhandiging van Animal Rights aan Minister Ben Weyts, wil het slachthuis van Tielt een stand van zaken geven van de ontwikkelingen en de acties die het de laatste maanden heeft ondernomen. Sinds 23 maart hebben de directie en de medewerkers van het slachthuis hard verder gewerkt om ervoor te zorgen dat wantoestanden zoals die in de gruwelijke film van Animal Rights te zien waren, zich nooit meer zouden kunnen voordoen. De directie en de medewerkers van het slachthuis beseffen dan ook zeer goed dat om het vertrouwen van de consument, de klanten enandere betrokken partijen terug te winnen, verregaande maatregelen nodig zijn. Hun ambitie is duidelijk: het modelslachthuis inzake dierenwelzijn onder de Belgische slachthuizen zijn. Daarom willen zij, vanaf maandag 4 september gedurende een volledige maand, een open deuren politiek voeren. Iedereen zal, onaangekondigd, een begeleid bezoek kunnen brengen in Tielt om met eigen ogen te zien hoe het slachthuis werkt.

Actieplan, strenger dan sectorconvenant

In april tekenden Minister Weyts en FEBEV, de nationale sectorfederatie voor slachthuizen en uitsnijderijen, een convenant rond dierenwelzijn. Ook de directie van slachthuis Tielt is deel van deze werkgroep en juicht dit initiatief toe. De hele slachthuissector dient zich immers samen in te zetten voor dierenwelzijn en om wantoestanden te weren. Ook slachthuis Tielt wil daarin geenszins zijn verantwoordelijkheid ontlopen. Slachthuis Tielt werkte reeds een omvangrijk actieplan uit dat, voor de heropstart, werd goedgekeurd door Vlaams minister voor dierenwelzijn, Ben Weyts, en door de Vlaamse inspectie dierenwelzijn. Dit actieplan, dat slachthuis Tielt vandaag dag in dag uit toepast, is op verschillende punten zelfs strenger dan het sectorconvenant, enkele voorbeelden:

  • Het convenant bepaalt niets rond sociale controle. Slachthuis Tielt verhoogde deze door het aantal camera’s in het slachthuis aanzienlijk uit te breiden. De camerabeelden kunnen niet enkel worden bekeken door de controle dierenartsen en het management, maar ook door de werknemers zelf. Onder meer via videoschermen in de refter kunnen ze mee een oogje in het zeil houden. In overleg met de ondernemingsraad werd er beslist om zware fouten tegen dierenwelzijn te sanctioneren met ontslag om dwingende reden. Dit werd als dusdanig opgenomen in het arbeidsreglement.
  • Slachthuis Tielt voert een oogreflex test uit bij 12% bij de varkens na verdoving om na te gaan of deze wel goed zijn verdoofd. Wettelijk werd het controleniveau vastgelegd op minimaal 1%.
  • De regelgeving schrijft voor dat in elk slachthuis één zogenaamde Animal Welfare Officer aanwezig moet zijn. Slachthuis Tielt heeft zich echter vrijwillig geëngageerd om verder te gaan dan deze wettelijke verplichting en telt momenteel drie erkende Animal Welfare Officers in haar rangen. De directie zal bovendien, net als zijn medewerkers, de opleiding dierenwelzijn volgen, die werd uitgewerkt met en door professor Jos Van Thielen van de Thomas More hogeschool Leuven.

Mentaliteitswijziging voelbaar

Inspecties van de overheid zijn er in slachthuis Tielt altijd geweest, evenals de dagelijkse aanwezigheid van overheidsambtenaren op de slachtvloer. Deze controles blijven noodzakelijk, maar meer nog dan controleren is een mentaliteitswijziging nodig in de sector. De opleidingen die Jos van Thielen, docent dier en welzijn aan Thomas More en KU Leuven heeft gegeven aan alle medewerkers van Tielt die met levende dieren in aanraking komen, heeft op dat vlak zo veel meer teweeggebracht. De opleidingen vertrokken vanuit het dier zelf en toonden aan waarom een dier reageert zoals het reageert en hoe men er dan best mee omgaat. Dankzij de opleidingen en de openingsfilms die intern worden gebruikt zijn de medewerkers van het slachthuis zich bewust van de psychologie en de reacties van de dieren. Deze aanpak is veel diervriendelijker en dat wordt gemerkt op de slachtvloer.

Volledige transparantie

“Ik wil mijn handen niet in onschuld wassen, noch de ernst van de toenmalige beelden minimaliseren”, zegt Thomas De Roover, CEO van het slachthuis in Tielt. “Maar de crisis waar we als bedrijf zijn doorgegaan – en die we vandaag nog niet te boven zijn – heeft ons veel bijgeleerd over dierenwelzijn en maakt ons vandaag de facto het best gecontroleerde slachthuis van het land en Europa. Dat we ook aan de rest van België volledige transparantie willen tonen is daar een logisch gevolg van.”

De directie wenst in het bijzonder de vakbonden, de medewerkers en de lokale overheden te danken voor hun steun.

Daarom wil het slachthuis Tielt, vanaf maandag 4 september gedurende een volledige maand, een open deuren politiek voeren. Iedereen zal, onaangekondigd, een begeleid bezoek kunnen brengen aan die zones in het bedrijf waar de varkens worden ontvangen en het slachtproces zich voltrekt. Op die manier kan iedereen met eigen ogen zien hoe er wordt omgegaan met de dieren.

Zij starten op 4 september omdat het slachthuis dan terug volledig operationeel is na de vakantieperiode.

Persvragen

Thomas De Roover – CEO: 0494/44.07.67