tory located in Tielt - Belgium.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https://www.debra-group.com/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Person","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/dc2f3f8d9b3f25b388900750b1372f57","name":"Jonas Van Gestel","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https://www.debra-group.com/#/schema/person/image/","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https://secure.gravatar.com/avatar/7b850df326290da499a7a95fc75bcb67?s=96&d=mm&r=g","caption":"Jonas Van Gestel"},"url":"https://www.debra-group.com/news/author/jonas/"}]}

Bijkomende maatregelen binnen Exportslachthuis Tielt

24/03/2017

Persbericht

Het bedrijf en zijn 350 werknemers beroepen zich op het recht en de kans om te werken volgens de bestaande sector procedures en is vragende partij om dit 24/7 onder camera toezicht te doen.

Exportslachthuis Tielt, dat deel uitmaakt van de Debra-Group, stelt vast dat de toon van de actoren in het publieke debat op dit moment ver weg staat van alle realiteit.

Op dit moment wordt het slachthuis gegijzeld door een stemmingmakerij en liggen er 350 directe jobs en nog veel meer indirect mensenleed in de weegschaal.

De directie herhaalt bijzonder geschokt te zijn door de inhoud van de gemonteerde Animal Rights reportage en heeft onmiddellijk acties genomen om ervoor te zorgen dat de procedures gevolgd worden.

De directie ontkent de beelden niet, herhaalt dat het niet had mogen gebeuren en dat dit losstaande en geïsoleerde feiten zijn. Zij verontschuldigt zich en vraagt een eerlijke kans om haar activiteiten verder te zetten volgens de in de sector geldende voorschriften.

Sinds 23/03 werden volgende acties genomen:

 • De directie heeft vandaag het contract getekend om 6 extra camera’s te plaatsen bovenop de 5 bestaande camera’s in de betrokken zones.
 • De directie maakt zich sterk in volle transparantie te willen werken en 24/7 life streaming ter beschikking te stellen aan een bevoegde instantie zoals het LNE 
 • De directie vraagt dat de dienst Dierenwelzijn, naar analogie met het FAVV, een voltijds functionaris afvaardigt die belast is met de controle op het dierenwelzijn. 
 • De directie heeft 2 eigen medewerkers geschorst tot het onderzoek meer duidelijkheid verschaft over hun vermoedelijke fraudedaad. Ook bij de onderaannemers werden 3 personen die de procedures inzake dierenwelzijn hebben overtreden, ontslagen.
 • De directie zal investeren in bijkomende opleiding om het proces inzake dierenwelzijn maximaal te waarborgen. Reeds op 21/10/2016 en 6/01/2017 heeft het slachthuis per email de dienst dierenwelzijn verzocht om extra mensen te kunnen opleiden om het aantal Animal Welfare Officers in het bedrijf te kunnen optrekken van 1 persoon naar 3 personen. Op dit moment heeft de directie nog geen opleidingsdatum gekregen.
 • Op 23/03 werd van een steekproefsgewijze kwaliteitsmonitoring overgeschakeld op een permanente kwaliteitsmonitoring in de desbetreffende zones van het slachthuis.
 • Tot slot vragen wij aan de betrokken externe vervoerders om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun medewerkers te dwingen om de procedures op dierenwelzijn te allen tijde te respecteren.

Het bedrijf heeft steeds gewerkt onder volledig toezicht van overheden en klanten. Dit toezicht bestaat uit:

 • Een permanente controle door het FAVV tijdens de slachtactiviteiten door: 1 permanente externe anti-mortem keurder veearts en 6 permanente post-mortem keurders veeartsen.
 • Occasionele aangekondigde en onaangekondigde controle van de dienst Dierenwelzijn
 • Daarnaast voeren de klanten op regelmatige basis aangekondigde en onaangekondigde controles en inspecties uit.
 • Tot slot zijn de tweewekelijkse checklists (rapporten) van de dierenarts met opdracht van het FAVV tot dusver steeds positief.

De directie erkent de geïsoleerde fouten die zijn gemaakt en vraagt als goede huisvader de kans om deze recht te zetten. Op dit moment wordt het slachthuis gegijzeld door een stemmingmakerij die, indien de ratio niet de bovenhand haalt, naast dierenleed ook veel mensenleed zal veroorzaken voor mensen die hun job met ethiek en overtuiging doen.

De directie blijft permanent in dialoog met de klanten, de beroepsfederatie en de bevoegde instanties. Als de bevoegde instanties van oordeel zijn dat er fouten werden gemaakt, dan zal het bedrijf haar verantwoordelijkheid nemen. De directie dringt aan op een diepgaand en breed onderzoek, niet alleen naar haar activiteiten, maar ook bij andere partijen die eventueel fouten zouden hebben gemaakt. Voor meer informatie: 

Thomas De Roover – De Brauwer, CEO GSM : + 32 494 44 07 67 Email : tdrdb@debra.be

Debra-Group is een familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis en is doorheen de jaren geëvolueerd tot een modern bedrijf dat veel geïnvesteerd heeft in de voortdurende modernisering van het slachtproces en het welzijn van varkens in en rond het bedrijf. Debra-Group is met gemiddeld 35.000 varkens per week één van de grootste varkensslachthuizen in België en telt 350 medewerkers. Deze informatie en de updates zijn ook te raadplegen op: www.debra-group.com